"> ماگ سنتی زیزیپ با انواع طرح سنتی بر روی انواع ماگ رنگی و حرارتی و فنجانی

ماگ سنتی از جمله محصولات زیزیپ با طرح های سنتی است . طرح های سنتی یا تاریخی عموما از دسته طرح های بسیار پرطرفدار و محبوب می باشند.طرح های که اغلب اشاره به فرهنگ و هنر یک سرزمین یا یک ملت دارد و حاوی یک ذهنیت یا یک اثر تاریخی است.ایران سرزمینی با تاریخ غنی و چندین هزار ساله در تاریخ و فرهنک خود آثار هنری و طرح های سنتی کم ندارد و بواسطه همین دلیل این دسته بندی از کاملترین دسته بندی های فروشگاه محسوب میشود.

استفاده از طرح های کاشی کاری یا تکه ای از طرح یک کاشی یا خطاطی و … از جمله طرح ها و موضوعات این گروه می باشد.کیفیت عالی چاپ و استفاده از لیوانهای خام درجه یک محصولی با کیفیت را در اختیار مشتریان فروشگاه زیزیپ می گذارد.

ماگ سنتی

ماگ سرامیکی آشوبم آرامشم تویی با طرح کد 1048

۶۳,۰۰۰ تومان۹۰,۰۰۰ تومان

ماگ آشوبم آرامشم تویی کد 1048   زیزیپ تنوع گسترده ای از ماگ ها را به مشتریان خود ارائه می کند تا بتواند سلیقه های بیشتری پوشش دهد و رضایت مشتریان خود را فراهم آورد . ماگ های سرامیکی دارای اندازه های مختلفی هستند اما سایز معمول و استاندارد آنها که در زیزیپ تولید می […]

ماگ سرامیکی آفاق را گردیده ام مهر بتان ورزیده ام بسیار خوبان دیده ام اما تو چیز دیگری با طرح کد 138

۶۳,۰۰۰ تومان۹۰,۰۰۰ تومان

ماگ آفاق را گردیده ام مهر بتان ورزیده ام بسیار خوبان دیده ام اما تو چیز دیگری کد 138   زیزیپ تنوع گسترده ای از ماگ ها را به مشتریان خود ارائه می کند تا بتواند سلیقه های بیشتری پوشش دهد و رضایت مشتریان خود را فراهم آورد . ماگ های سرامیکی دارای اندازه های […]

ماگ سرامیکی آفتاب آرزوی منی گرم تر بتاب با طرح کد 477

۶۳,۰۰۰ تومان۹۰,۰۰۰ تومان

ماگ آفتاب آرزوی منی گرم تر بتاب کد 477   زیزیپ تنوع گسترده ای از ماگ ها را به مشتریان خود ارائه می کند تا بتواند سلیقه های بیشتری پوشش دهد و رضایت مشتریان خود را فراهم آورد . ماگ های سرامیکی دارای اندازه های مختلفی هستند اما سایز معمول و استاندارد آنها که در […]

ماگ سرامیکی آن شب که تو در کنار مایی روزست آن روز که با تو می رود نوروزست با طرح کد 538

۶۳,۰۰۰ تومان۹۰,۰۰۰ تومان

ماگ آن شب که تو در کنار مایی روزست آن روز که با تو می رود نوروزست کد 538   زیزیپ تنوع گسترده ای از ماگ ها را به مشتریان خود ارائه می کند تا بتواند سلیقه های بیشتری پوشش دهد و رضایت مشتریان خود را فراهم آورد . ماگ های سرامیکی دارای اندازه های […]

ماگ سرامیکی آنجا ببر مرا که شرابم نمیبرد با طرح کد 667

۶۳,۰۰۰ تومان۹۰,۰۰۰ تومان

ماگ آنجا ببر مرا که شرابم نمیبرد کد 667   زیزیپ تنوع گسترده ای از ماگ ها را به مشتریان خود ارائه می کند تا بتواند سلیقه های بیشتری پوشش دهد و رضایت مشتریان خود را فراهم آورد . ماگ های سرامیکی دارای اندازه های مختلفی هستند اما سایز معمول و استاندارد آنها که در […]

ماگ سرامیکی آه اگر آزادی سرودی میخواند کوچک همچون گلوگاه پرنده ای هیچ کجا دیواری فرو ریخته بر جای نمیماند با طرح کد 199

۶۳,۰۰۰ تومان۹۰,۰۰۰ تومان

ماگ آه اگر آزادی سرودی میخواند کوچک همچون گلوگاه پرنده ای هیچ کجا دیواری فرو ریخته بر جای نمیماند کد 199   زیزیپ تنوع گسترده ای از ماگ ها را به مشتریان خود ارائه می کند تا بتواند سلیقه های بیشتری پوشش دهد و رضایت مشتریان خود را فراهم آورد . ماگ های سرامیکی دارای […]

ماگ سرامیکی اسب با طرح کد166

۶۳,۰۰۰ تومان۹۰,۰۰۰ تومان

ماگ اسب کد 166   زیزیپ تنوع گسترده ای از ماگ ها را به مشتریان خود ارائه می کند تا بتواند سلیقه های بیشتری پوشش دهد و رضایت مشتریان خود را فراهم آورد . ماگ های سرامیکی دارای اندازه های مختلفی هستند اما سایز معمول و استاندارد آنها که در زیزیپ تولید می شوند در […]

ماگ سرامیکی الا یا ایها الساقی با طرح کد 1055

۶۳,۰۰۰ تومان۹۰,۰۰۰ تومان

ماگ الا یا ایها الساقی کد 1055   زیزیپ تنوع گسترده ای از ماگ ها را به مشتریان خود ارائه می کند تا بتواند سلیقه های بیشتری پوشش دهد و رضایت مشتریان خود را فراهم آورد . ماگ های سرامیکی دارای اندازه های مختلفی هستند اما سایز معمول و استاندارد آنها که در زیزیپ تولید […]

ماگ سرامیکی امیدوار چنانم که کار بسته برآید با طرح کد 145

۶۳,۰۰۰ تومان۹۰,۰۰۰ تومان

ماگ امیدوار چنانم که کار بسته برآید کد 145   زیزیپ تنوع گسترده ای از ماگ ها را به مشتریان خود ارائه می کند تا بتواند سلیقه های بیشتری پوشش دهد و رضایت مشتریان خود را فراهم آورد . ماگ های سرامیکی دارای اندازه های مختلفی هستند اما سایز معمول و استاندارد آنها که در […]

ماگ سرامیکی انتزاعی با طرح کد 125

۶۳,۰۰۰ تومان۹۰,۰۰۰ تومان

ماگ انتزاعی کد 125   زیزیپ تنوع گسترده ای از ماگ ها را به مشتریان خود ارائه می کند تا بتواند سلیقه های بیشتری پوشش دهد و رضایت مشتریان خود را فراهم آورد . ماگ های سرامیکی دارای اندازه های مختلفی هستند اما سایز معمول و استاندارد آنها که در زیزیپ تولید می شوند در […]

ماگ سرامیکی انتزاعی با طرح کد 211

۶۳,۰۰۰ تومان۹۰,۰۰۰ تومان

ماگ انتزاعی کد 211   زیزیپ تنوع گسترده ای از ماگ ها را به مشتریان خود ارائه می کند تا بتواند سلیقه های بیشتری پوشش دهد و رضایت مشتریان خود را فراهم آورد . ماگ های سرامیکی دارای اندازه های مختلفی هستند اما سایز معمول و استاندارد آنها که در زیزیپ تولید می شوند در دو […]

ماگ سرامیکی انتزاعی با طرح کد132

۶۳,۰۰۰ تومان۹۰,۰۰۰ تومان

ماگ انتزاعی کد132   زیزیپ تنوع گسترده ای از ماگ ها را به مشتریان خود ارائه می کند تا بتواند سلیقه های بیشتری پوشش دهد و رضایت مشتریان خود را فراهم آورد . ماگ های سرامیکی دارای اندازه های مختلفی هستند اما سایز معمول و استاندارد آنها که در زیزیپ تولید می شوند در دو […]

ماگ سرامیکی اندر دل ما تویی نگارا با طرح کد 1045

۶۳,۰۰۰ تومان۹۰,۰۰۰ تومان

ماگ اندر دل ما تویی نگارا کد 1045   زیزیپ تنوع گسترده ای از ماگ ها را به مشتریان خود ارائه می کند تا بتواند سلیقه های بیشتری پوشش دهد و رضایت مشتریان خود را فراهم آورد . ماگ های سرامیکی دارای اندازه های مختلفی هستند اما سایز معمول و استاندارد آنها که در زیزیپ […]

ماگ سرامیکی اندر دل ما تویی نگارا با طرح کد 1046

۶۳,۰۰۰ تومان۹۰,۰۰۰ تومان

ماگ اندر دل ما تویی نگارا کد 1046   زیزیپ تنوع گسترده ای از ماگ ها را به مشتریان خود ارائه می کند تا بتواند سلیقه های بیشتری پوشش دهد و رضایت مشتریان خود را فراهم آورد . ماگ های سرامیکی دارای اندازه های مختلفی هستند اما سایز معمول و استاندارد آنها که در زیزیپ […]

ماگ سرامیکی انسانم آرزوست با طرح کد 415

۶۳,۰۰۰ تومان۹۰,۰۰۰ تومان

ماگ انسانم آرزوست کد 415   زیزیپ تنوع گسترده ای از ماگ ها را به مشتریان خود ارائه می کند تا بتواند سلیقه های بیشتری پوشش دهد و رضایت مشتریان خود را فراهم آورد . ماگ های سرامیکی دارای اندازه های مختلفی هستند اما سایز معمول و استاندارد آنها که در زیزیپ تولید می شوند […]

ماگ سرامیکی ای دل غم دیده حالت به شود بد مکن وین سر شوریده باز آید به سامان غم مخور با طرح کد 1050 (کپی)

۶۳,۰۰۰ تومان۹۰,۰۰۰ تومان

ماگ ای دل غم دیده حالت به شود بد مکن وین سر شوریده باز آید به سامان غم مخور کد 1050   زیزیپ تنوع گسترده ای از ماگ ها را به مشتریان خود ارائه می کند تا بتواند سلیقه های بیشتری پوشش دهد و رضایت مشتریان خود را فراهم آورد . ماگ های سرامیکی دارای […]

ماگ سرامیکی ای روی دلارایت مجموعه زیبایی با طرح کد 476

۶۳,۰۰۰ تومان۹۰,۰۰۰ تومان

ماگ ای روی دلارایت مجموعه زیبایی کد 476   زیزیپ تنوع گسترده ای از ماگ ها را به مشتریان خود ارائه می کند تا بتواند سلیقه های بیشتری پوشش دهد و رضایت مشتریان خود را فراهم آورد . ماگ های سرامیکی دارای اندازه های مختلفی هستند اما سایز معمول و استاندارد آنها که در زیزیپ […]

ماگ سرامیکی ای مرا در سر هر موی به زلفت بندی با طرح کد 613

۶۳,۰۰۰ تومان۹۰,۰۰۰ تومان

ماگ ای مرا در سر هر موی به زلفت بندی کد 613   زیزیپ تنوع گسترده ای از ماگ ها را به مشتریان خود ارائه می کند تا بتواند سلیقه های بیشتری پوشش دهد و رضایت مشتریان خود را فراهم آورد . ماگ های سرامیکی دارای اندازه های مختلفی هستند اما سایز معمول و استاندارد […]

ماگ سرامیکی با تو اگر به خرابات گویم راز به زانکه به محراب کنم بی نماز با طرح کد 165

۶۳,۰۰۰ تومان۹۰,۰۰۰ تومان

ماگ با تو اگر به خرابات گویم راز به زانکه به محراب کنم بی نماز کد 165   زیزیپ تنوع گسترده ای از ماگ ها را به مشتریان خود ارائه می کند تا بتواند سلیقه های بیشتری پوشش دهد و رضایت مشتریان خود را فراهم آورد . ماگ های سرامیکی دارای اندازه های مختلفی هستند […]

ماگ سرامیکی باید اول به تو گفتن که چنین خوب چرایی؟ با طرح کد 135

۶۳,۰۰۰ تومان۹۰,۰۰۰ تومان

ماگ باید اول به تو گفتن که چنین خوب چرایی؟ کد 135   زیزیپ تنوع گسترده ای از ماگ ها را به مشتریان خود ارائه می کند تا بتواند سلیقه های بیشتری پوشش دهد و رضایت مشتریان خود را فراهم آورد . ماگ های سرامیکی دارای اندازه های مختلفی هستند اما سایز معمول و استاندارد […]

ماگ سرامیکی بته جقه با طرح کد 317

۶۳,۰۰۰ تومان۹۰,۰۰۰ تومان

ماگ بته جقه کد 317   زیزیپ تنوع گسترده ای از ماگ ها را به مشتریان خود ارائه می کند تا بتواند سلیقه های بیشتری پوشش دهد و رضایت مشتریان خود را فراهم آورد . ماگ های سرامیکی دارای اندازه های مختلفی هستند اما سایز معمول و استاندارد آنها که در زیزیپ تولید می شوند […]

1 2 7 8