"> آرشیو طرح های سنتی فروشگاه آنلاین زیزیپ برای محصولات متنوع

طرح های سنتی یا تاریخی عموما از دسته طرح های بسیار پرطرفدار و محبوب می باشند.طرح های که اغلب اشاره به فرهنگ و هنر یک سرزمین یا یک ملت دارد و حاوی یک ذهنیت یا یک اثر تاریخی است.ایران سرزمینی با تاریخ غنی و چندین هزار ساله در تاریخ و فرهنک خود آثار هنری و طرح های سنتی کم ندارد و بواسطه همین دلیل این دسته بندی از کاملترین دسته بندی های فروشگاه محسوب میشود.

استفاده از طرح های کاشی کاری یا تکه ای از طرح یک کاشی یا خطاطی و … از جمله طرح ها و موضوعات این گروه می باشد.

سنتی

پیکسل اسکلت کد 274

۶,۰۰۰ تومان۷,۰۰۰ تومان
پیکسل (403)

پیکسل پرنده کد 302

۶,۰۰۰ تومان۷,۰۰۰ تومان
پیکسل (403)

پیکسل سنتی کد 102

۶,۰۰۰ تومان۷,۰۰۰ تومان
پیکسل (403)

پیکسل سنتی کد 103

۶,۰۰۰ تومان۷,۰۰۰ تومان
پیکسل (403)

پیکسل سنتی کد 131

۶,۰۰۰ تومان۷,۰۰۰ تومان
پیکسل (403)

پیکسل سنتی کد 153

۶,۰۰۰ تومان۷,۰۰۰ تومان
پیکسل (403)

پیکسل سنتی کد 153

۶,۰۰۰ تومان۷,۰۰۰ تومان
پیکسل (403)

پیکسل سنتی کد 166

۶,۰۰۰ تومان۷,۰۰۰ تومان
پیکسل (403)

پیکسل سنتی کد 181

۶,۰۰۰ تومان۷,۰۰۰ تومان
پیکسل (403)
1 2 10 11