"> ماگ با طرح تایپوگرافی زیزیپ با طرح های بسیار زیبا بر روی ماگ های رنگی و حرارتی و فنجانی

ماگ با طرح تایپوگرافی زیزیپ ماگی با طرح تایپو گراف است . تایپوگراف و یا شعر و گراف دو واژه که بیان کننده دوسته از طرح های بسیار پرطرفدار می باشند است اما معانی مختلفی برای واژه تایپوگرافی در لغت‌نامه می‌توانید پیدا کنید. چند تای آن‌ها را در زیر می‌بینید:

  1. تایپوگرافی، هنر چیدمان تایپ، برای رسیدن به یک زبان تصویری است.
  2. تایپوگرافی، هنر پردازش متن، برای رسانه‌های چاپی است.
  3. تایپوگرافی عبارت است از انتخاب و طرح‌ریزی تایپ برای چاپ.
  4. تایپوگرافی «زبان بصری»است؛ هنر نوشتن کلمه یا جملات بسیار کوتاه با شکل وُ سبکی ویژه که «بار» تصویری و «نمایشی» بالایی دارد و «هویت»چیزی را می رساند.

ترکیب زیبای از یک تصویر یا پس زمینه با یک متن که بصورت خطاطی یا با فونت بسیار زیبا کنار هم قرار گرفته اند و بیان کننده یک جمله یا یک شعر و یا متنی دلخواه هستند در واقع تشکیل دهنده گان طرح های تایپو گراف و یا شعر و گراف هستند.

ماگ با طرح تایپوگرافی

ماگ سرامیکی آشوبم آرامشم تویی با طرح کد 1048

69,000 تومان 95,000 تومان

ماگ آشوبم آرامشم تویی کد 1048   زیزیپ تنوع گسترده ای از ماگ ها را به مشتریان خود ارائه می کند تا بتواند سلیقه های بیشتری پوشش دهد و رضایت مشتریان خود را فراهم آورد . ماگ های سرامیکی دارای اندازه های مختلفی هستند اما سایز معمول و استاندارد آنها که در زیزیپ تولید می […]

ماگ سرامیکی آفاق را گردیده ام مهر بتان ورزیده ام بسیار خوبان دیده ام اما تو چیز دیگری با طرح کد 138

69,000 تومان 95,000 تومان

ماگ آفاق را گردیده ام مهر بتان ورزیده ام بسیار خوبان دیده ام اما تو چیز دیگری کد 138   زیزیپ تنوع گسترده ای از ماگ ها را به مشتریان خود ارائه می کند تا بتواند سلیقه های بیشتری پوشش دهد و رضایت مشتریان خود را فراهم آورد . ماگ های سرامیکی دارای اندازه های […]

ماگ سرامیکی آفتاب آرزوی منی گرم تر بتاب با طرح کد 477

69,000 تومان 95,000 تومان

ماگ آفتاب آرزوی منی گرم تر بتاب کد 477   زیزیپ تنوع گسترده ای از ماگ ها را به مشتریان خود ارائه می کند تا بتواند سلیقه های بیشتری پوشش دهد و رضایت مشتریان خود را فراهم آورد . ماگ های سرامیکی دارای اندازه های مختلفی هستند اما سایز معمول و استاندارد آنها که در […]

ماگ سرامیکی آن شب که تو در کنار مایی روزست آن روز که با تو می رود نوروزست با طرح کد 538

69,000 تومان 95,000 تومان

ماگ آن شب که تو در کنار مایی روزست آن روز که با تو می رود نوروزست کد 538   زیزیپ تنوع گسترده ای از ماگ ها را به مشتریان خود ارائه می کند تا بتواند سلیقه های بیشتری پوشش دهد و رضایت مشتریان خود را فراهم آورد . ماگ های سرامیکی دارای اندازه های […]

ماگ سرامیکی آنجا ببر مرا که شرابم نمیبرد با طرح کد 667

69,000 تومان 95,000 تومان

ماگ آنجا ببر مرا که شرابم نمیبرد کد 667   زیزیپ تنوع گسترده ای از ماگ ها را به مشتریان خود ارائه می کند تا بتواند سلیقه های بیشتری پوشش دهد و رضایت مشتریان خود را فراهم آورد . ماگ های سرامیکی دارای اندازه های مختلفی هستند اما سایز معمول و استاندارد آنها که در […]

ماگ سرامیکی آه اگر آزادی سرودی میخواند کوچک همچون گلوگاه پرنده ای هیچ کجا دیواری فرو ریخته بر جای نمیماند با طرح کد 199

69,000 تومان 95,000 تومان

ماگ آه اگر آزادی سرودی میخواند کوچک همچون گلوگاه پرنده ای هیچ کجا دیواری فرو ریخته بر جای نمیماند کد 199   زیزیپ تنوع گسترده ای از ماگ ها را به مشتریان خود ارائه می کند تا بتواند سلیقه های بیشتری پوشش دهد و رضایت مشتریان خود را فراهم آورد . ماگ های سرامیکی دارای […]

ماگ سرامیکی اسب با طرح کد166

69,000 تومان 95,000 تومان

ماگ اسب کد 166   زیزیپ تنوع گسترده ای از ماگ ها را به مشتریان خود ارائه می کند تا بتواند سلیقه های بیشتری پوشش دهد و رضایت مشتریان خود را فراهم آورد . ماگ های سرامیکی دارای اندازه های مختلفی هستند اما سایز معمول و استاندارد آنها که در زیزیپ تولید می شوند در […]

ماگ سرامیکی الا یا ایها الساقی با طرح کد 1055

69,000 تومان 95,000 تومان

ماگ الا یا ایها الساقی کد 1055   زیزیپ تنوع گسترده ای از ماگ ها را به مشتریان خود ارائه می کند تا بتواند سلیقه های بیشتری پوشش دهد و رضایت مشتریان خود را فراهم آورد . ماگ های سرامیکی دارای اندازه های مختلفی هستند اما سایز معمول و استاندارد آنها که در زیزیپ تولید […]

ماگ سرامیکی امیدوار چنانم که کار بسته برآید با طرح کد 145

69,000 تومان 95,000 تومان

ماگ امیدوار چنانم که کار بسته برآید کد 145   زیزیپ تنوع گسترده ای از ماگ ها را به مشتریان خود ارائه می کند تا بتواند سلیقه های بیشتری پوشش دهد و رضایت مشتریان خود را فراهم آورد . ماگ های سرامیکی دارای اندازه های مختلفی هستند اما سایز معمول و استاندارد آنها که در […]

ماگ سرامیکی انتزاعی با طرح کد 211

69,000 تومان 95,000 تومان

ماگ انتزاعی کد 211   زیزیپ تنوع گسترده ای از ماگ ها را به مشتریان خود ارائه می کند تا بتواند سلیقه های بیشتری پوشش دهد و رضایت مشتریان خود را فراهم آورد . ماگ های سرامیکی دارای اندازه های مختلفی هستند اما سایز معمول و استاندارد آنها که در زیزیپ تولید می شوند در دو […]

ماگ سرامیکی اندر دل ما تویی نگارا با طرح کد 1045

69,000 تومان 95,000 تومان

ماگ اندر دل ما تویی نگارا کد 1045   زیزیپ تنوع گسترده ای از ماگ ها را به مشتریان خود ارائه می کند تا بتواند سلیقه های بیشتری پوشش دهد و رضایت مشتریان خود را فراهم آورد . ماگ های سرامیکی دارای اندازه های مختلفی هستند اما سایز معمول و استاندارد آنها که در زیزیپ […]

ماگ سرامیکی اندر دل ما تویی نگارا با طرح کد 1046

69,000 تومان 95,000 تومان

ماگ اندر دل ما تویی نگارا کد 1046   زیزیپ تنوع گسترده ای از ماگ ها را به مشتریان خود ارائه می کند تا بتواند سلیقه های بیشتری پوشش دهد و رضایت مشتریان خود را فراهم آورد . ماگ های سرامیکی دارای اندازه های مختلفی هستند اما سایز معمول و استاندارد آنها که در زیزیپ […]

ماگ سرامیکی انسانم آرزوست با طرح کد 415

69,000 تومان 95,000 تومان

ماگ انسانم آرزوست کد 415   زیزیپ تنوع گسترده ای از ماگ ها را به مشتریان خود ارائه می کند تا بتواند سلیقه های بیشتری پوشش دهد و رضایت مشتریان خود را فراهم آورد . ماگ های سرامیکی دارای اندازه های مختلفی هستند اما سایز معمول و استاندارد آنها که در زیزیپ تولید می شوند […]

ماگ سرامیکی ای دل غم دیده حالت به شود بد مکن وین سر شوریده باز آید به سامان غم مخور با طرح کد 1050 (کپی)

69,000 تومان 95,000 تومان

ماگ ای دل غم دیده حالت به شود بد مکن وین سر شوریده باز آید به سامان غم مخور کد 1050   زیزیپ تنوع گسترده ای از ماگ ها را به مشتریان خود ارائه می کند تا بتواند سلیقه های بیشتری پوشش دهد و رضایت مشتریان خود را فراهم آورد . ماگ های سرامیکی دارای […]

ماگ سرامیکی ای روی دلارایت مجموعه زیبایی با طرح کد 476

69,000 تومان 95,000 تومان

ماگ ای روی دلارایت مجموعه زیبایی کد 476   زیزیپ تنوع گسترده ای از ماگ ها را به مشتریان خود ارائه می کند تا بتواند سلیقه های بیشتری پوشش دهد و رضایت مشتریان خود را فراهم آورد . ماگ های سرامیکی دارای اندازه های مختلفی هستند اما سایز معمول و استاندارد آنها که در زیزیپ […]

ماگ سرامیکی ای مرا در سر هر موی به زلفت بندی با طرح کد 613

69,000 تومان 95,000 تومان

ماگ ای مرا در سر هر موی به زلفت بندی کد 613   زیزیپ تنوع گسترده ای از ماگ ها را به مشتریان خود ارائه می کند تا بتواند سلیقه های بیشتری پوشش دهد و رضایت مشتریان خود را فراهم آورد . ماگ های سرامیکی دارای اندازه های مختلفی هستند اما سایز معمول و استاندارد […]

ماگ سرامیکی با تو اگر به خرابات گویم راز به زانکه به محراب کنم بی نماز با طرح کد 165

69,000 تومان 95,000 تومان

ماگ با تو اگر به خرابات گویم راز به زانکه به محراب کنم بی نماز کد 165   زیزیپ تنوع گسترده ای از ماگ ها را به مشتریان خود ارائه می کند تا بتواند سلیقه های بیشتری پوشش دهد و رضایت مشتریان خود را فراهم آورد . ماگ های سرامیکی دارای اندازه های مختلفی هستند […]

ماگ سرامیکی باید اول به تو گفتن که چنین خوب چرایی؟ با طرح کد 135

69,000 تومان 95,000 تومان

ماگ باید اول به تو گفتن که چنین خوب چرایی؟ کد 135   زیزیپ تنوع گسترده ای از ماگ ها را به مشتریان خود ارائه می کند تا بتواند سلیقه های بیشتری پوشش دهد و رضایت مشتریان خود را فراهم آورد . ماگ های سرامیکی دارای اندازه های مختلفی هستند اما سایز معمول و استاندارد […]

ماگ سرامیکی بته جقه با طرح کد 317

69,000 تومان 95,000 تومان

ماگ بته جقه کد 317   زیزیپ تنوع گسترده ای از ماگ ها را به مشتریان خود ارائه می کند تا بتواند سلیقه های بیشتری پوشش دهد و رضایت مشتریان خود را فراهم آورد . ماگ های سرامیکی دارای اندازه های مختلفی هستند اما سایز معمول و استاندارد آنها که در زیزیپ تولید می شوند […]

ماگ سرامیکی بته جقه با طرح کد 359

69,000 تومان 95,000 تومان

ماگ بته جقه کد 359   زیزیپ تنوع گسترده ای از ماگ ها را به مشتریان خود ارائه می کند تا بتواند سلیقه های بیشتری پوشش دهد و رضایت مشتریان خود را فراهم آورد . ماگ های سرامیکی دارای اندازه های مختلفی هستند اما سایز معمول و استاندارد آنها که در زیزیپ تولید می شوند […]

ماگ سرامیکی بگذر به کوی میکده تا زمره حضور اوقات خود ز بهره تو صرف دعا کنند پنهان ز حاسدان به خودم خوان که منعمان خیر نهان برای رضای خدا کنند با طرح کد 196

69,000 تومان 95,000 تومان

ماگ بگذر به کوی میکده تا زمره حضور اوقات خود ز بهره تو صرف دعا کنند پنهان ز حاسدان به خودم خوان که منعمان خیر نهان برای رضای خدا کنند کد 196   زیزیپ تنوع گسترده ای از ماگ ها را به مشتریان خود ارائه می کند تا بتواند سلیقه های بیشتری پوشش دهد و […]

1 2 7 8