"> ماگ با طرح تایپوگرافی زیزیپ با طرح های بسیار زیبا بر روی ماگ های رنگی و حرارتی و فنجانی

ماگ با طرح تایپوگرافی زیزیپ ماگی با طرح تایپو گراف است . تایپوگراف و یا شعر و گراف دو واژه که بیان کننده دوسته از طرح های بسیار پرطرفدار می باشند است اما معانی مختلفی برای واژه تایپوگرافی در لغت‌نامه می‌توانید پیدا کنید. چند تای آن‌ها را در زیر می‌بینید:

  1. تایپوگرافی، هنر چیدمان تایپ، برای رسیدن به یک زبان تصویری است.
  2. تایپوگرافی، هنر پردازش متن، برای رسانه‌های چاپی است.
  3. تایپوگرافی عبارت است از انتخاب و طرح‌ریزی تایپ برای چاپ.
  4. تایپوگرافی «زبان بصری»است؛ هنر نوشتن کلمه یا جملات بسیار کوتاه با شکل وُ سبکی ویژه که «بار» تصویری و «نمایشی» بالایی دارد و «هویت»چیزی را می رساند.

ترکیب زیبای از یک تصویر یا پس زمینه با یک متن که بصورت خطاطی یا با فونت بسیار زیبا کنار هم قرار گرفته اند و بیان کننده یک جمله یا یک شعر و یا متنی دلخواه هستند در واقع تشکیل دهنده گان طرح های تایپو گراف و یا شعر و گراف هستند.

ماگ با طرح تایپوگرافی

1 2 7 8