"> بایگانی‌های با تو اگر به خرابات گویم راز به زانکه به محراب کنم بی نماز - فروشگاه محصولات فرهنگی و هنری زیزیپ

با تو اگر به خرابات گویم راز به زانکه به محراب کنم بی نماز