"> پیکسل زیزیپ و سنجاق سینه با طرح ها ی مختلف و برای سلیقه های گوناگون

پیکسل

پیکسل هوای تازه کد 259

۶,۰۰۰ تومان۷,۰۰۰ تومان

پیکسل هوای تازه کد 259 پیکسل یک صفحه فلزی دایره ای یا مربع شکل است که طرح چاپ شده بر روی کاغذ و یک لایه طلق شفاف پلاستیکی بر روی آن پرس می گردد . این طلق براق علاوه بر زیبایی، مقاومت آن را در برابر پاره شدن ، گرد وخاک و … افزایش میدهد […]

پیکسل هی فلانی زندگی شاید همین باشد کد 628

۶,۰۰۰ تومان۷,۰۰۰ تومان

پیکسل هی فلانی زندگی شاید همین باشد کد 628   پیکسل یک صفحه فلزی دایره ای یا مربع شکل است که طرح چاپ شده بر روی کاغذ و یک لایه طلق شفاف پلاستیکی بر روی آن پرس می گردد . این طلق براق علاوه بر زیبایی، مقاومت آن را در برابر پاره شدن ، گرد […]

پیکسل وه که جدا نمی شود نقش تو از خیال من کد 1247

۶,۰۰۰ تومان۷,۰۰۰ تومان

پیکسل وه که جدا نمی شود نقش تو از خیال من کد 1247   پیکسل یک صفحه فلزی دایره ای یا مربع شکل است که طرح چاپ شده بر روی کاغذ و یک لایه طلق شفاف پلاستیکی بر روی آن پرس می گردد . این طلق براق علاوه بر زیبایی، مقاومت آن را در برابر […]

پیکسل ویولن سل و ترومپت زن کد 456

۶,۰۰۰ تومان۷,۰۰۰ تومان

پیکسل ویولن سل و ترومپت زن کد 456 پیکسل یک صفحه فلزی دایره ای یا مربع شکل است که طرح چاپ شده بر روی کاغذ و یک لایه طلق شفاف پلاستیکی بر روی آن پرس می گردد . این طلق براق علاوه بر زیبایی، مقاومت آن را در برابر پاره شدن ، گرد وخاک و […]

پیکسل یا شب و روز بجز فکر توام کاری هست کد 158

۶,۰۰۰ تومان۷,۰۰۰ تومان

پیکسل یا شب و روز بجز فکر توام کاری هست کد 158   پیکسل یک صفحه فلزی دایره ای یا مربع شکل است که طرح چاپ شده بر روی کاغذ و یک لایه طلق شفاف پلاستیکی بر روی آن پرس می گردد . این طلق براق علاوه بر زیبایی، مقاومت آن را در برابر پاره […]

پیکسل یامقلب القلوب و الابصار کد 562

۶,۰۰۰ تومان۷,۰۰۰ تومان

پیکسل یامقلب القلوب و الابصار کد 562   پیکسل یک صفحه فلزی دایره ای یا مربع شکل است که طرح چاپ شده بر روی کاغذ و یک لایه طلق شفاف پلاستیکی بر روی آن پرس می گردد . این طلق براق علاوه بر زیبایی، مقاومت آن را در برابر پاره شدن ، گرد وخاک و […]

پیکسل یلدا بپای زلف نگارم نمیرسد کد 297

۶,۰۰۰ تومان۷,۰۰۰ تومان

پیکسل یلدا بپای زلف نگارم نمیرسد کد 297   پیکسل یک صفحه فلزی دایره ای یا مربع شکل است که طرح چاپ شده بر روی کاغذ و یک لایه طلق شفاف پلاستیکی بر روی آن پرس می گردد . این طلق براق علاوه بر زیبایی، مقاومت آن را در برابر پاره شدن ، گرد وخاک […]

1 2 44 45